News

"Niet meer kiezen
tussen twee kwaden"


Source: Leidsch Dagblad

Read more

"Medicijn tegen afstoting donornier door BK-virus zet eerste stap naar kliniek"


Source: Arts en Apotheker.nl

Read more

"Antivirale therapie tegen het BK-virus niertransplantatiepati├źnten in de maak"


Source: blikophetnieuws.nl

Read more

"Marten van Gilst dreigde zijn donornier te verliezen door een virus; oplossing voor dat probleem lijkt.."


Source: ad.nl

Read more